More Views

DWA-A 143-3 - vytvrzovnými na míste (5/2014)


Pracovní návod DWA-A 143-3 - Sanace odvodnovacích systému mimo budovy cást 3: Vložkování trubkami vytvrzovnými na míste - Kveten 2014


Tento pracovní návod DWA-A 143-3 je možno použit pri sanaci odvodnovacích systému mimo budovy, které jsou provozovány jako systémy s volnou vodní hladinou. Také u metody vložkování trubkami vytvrzujícími na míste se fl exibilní rukávec z nosného a/nebo vyztužovacího materiálu, který muže být opatren fólií/povrchovou úpravou, impregnuje reakcní pryskyricí a pak se vhrne pomocí vody nebo tlaku vzduchu do kanálu (inverzuje) nebo se pomocí navijáku do kanálu vtáhne. Jako montážní pomucku je možno použít další fólie. Pri sanaci kanalizací se obvykle používají pouze teplem nebo UV-zárením vytvrzující systémy. U odvodnovacích potrubí je možno použít i „za studena vytvrzující“ systémy. Objekt, u kterého má být poškození odstraneno, se zpravidla nachází v jedné sekci sanovaného odvodnovacího kanálu resp. odvodnovacího potrubí, ve verejné nebo neverejné oblasti. Pracovní návod se týká všech plánovacích institucí, provozovatelu a dozorujících orgánu a fi rem provádejících sanace odvodnovacích systému.


Publisher: DWA
Publication Date: 09/2014
ISBN Print: 978-3-944328-84-3
ISBN E-Book: 978-3-96862-265-1
Format: A4
Pages: 43

€ 66.50
VAT incl.
€ 66.50
VAT incl.
Description

Details

Pracovní návod DWA-A 143-3 - Sanace odvodnovacích systému mimo budovy cást 3: Vložkování trubkami vytvrzovnými na míste - Kveten 2014
Additional Information

Additional Information

Vorschau PDF A 143 T3 CZ_05_2014.pdf
Language CZ
Abbildung A4